שיטת "יהיה בסדר"

מעשה שהיה כך היה:

זוג שכר את שרותי לטובת שיפוץ בית לפני כניסה.

סוכם כי השירות שלי יכלול תכנון והכנת תכניות ללא ניהול העבודה בשטח.

הגענו לשלב הריצוף, העברתי הנחיה לגבי מיקום תחילת הריצוף וכיוונו –

בהתאם להבדלי גבהים שהתגלו בריצוף לאחר הסרת שני קירות.

הרצף לא הסכים איתי וטען שלא תהיה כל בעיה לפזר את הפרש הגבהים בשטח קטן

לפי התכנית שלו ופתר את הבקשה שלי ב: "אל תדאגי, יהיה בסדר".

שם התחלתי לדאוג !!!

היות והרצף לא היה איש מקצוע קבוע שלי ונשכר ע"י בעל הדירה והלקוח בחר לנהל

את העבודה בעצמו, לא ניתן היה לאלץ את הרצף לעבוד על פי ההנחיה שלי.

נאלצתי להסתפק באזהרה ברורה ללקוח כי הרצף עומד לעשות טעות

אשר תתבטא ב"מדרגה" בגובה של כ- 3-4 ס"מ באזור הממ"ד.

זה מקרה שבו לא נהניתי לומר: "אמרתי לך" .

כדי לתקן יש להרים את רוב האריחים ולרצף מחדש בעלות של 30,000 ₪.

לשירותכם תמיד,

מרי – עיצוב פנים בגובה העיניים

054-4970351